Glöm ej att boka riskettan!

Riskutbildningen är obligatorisk för B-körkort och omfattar två delar:

Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Riskutbildningen är giltig i 5 år från den dag då den genomfördes, men giltighetstiden upphör att gälla då körkort utfärdas.